Firma jest wyłącznym przedstawicielem ALCE Elektrik na terenie Polski.

Aby dowiedzieć się więcej o ALCE i jej produktach kliknij tutaj, aby
obejrzeć prezentację.

AKK jest dystrybutorem rozdzielnic średnich napięć produkcji firmy EFACEC.

Aby dowiedzieć się więcej o firmie EFACEC i jej produktach, patrz www.efacec.com.O Firmie
Oferta
Realizacje
Firma AKK-energia zos- tała utworzona w 2008 roku. Jej założyciele mają duże doświadczenie w dzie- dzinie elektrotechniki i ener- getyki nabyte podczas długo- letniej pracy m.in. w firmach ABB i Elektromontaż...
Firma AKK-energia ofe- ruje wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej, nadzór nad realizacją opracowania i nad prowadzonymi badaniami, produkcję wyrobów według opracowań, sprzedaż wy- robów średniego i niskiego napięcia...
W ramach realizacji opra- cowano dokumentacje kon- strukcyjne na bazie których wykonano niżej wymienione wyroby:

     1. Rozdzielnica średniego napięcia 12-17 kV RELF-ex ZPUE S.A. Włoszczowa...
  AKK-energia
ul.Belgijska 13
91-134 Łódź

akk@akk-energia.pl
Copyright © 2011-2012 AKK-energia