Produkty » Rodzielnice
ROZDZIELNICE ŚREDNIEGO NAPIĘCIAEFACEC NORMAFIX
Modułowa rozdzielnica SN w obudowie metalowej do wtórnego rozdziału energii.
 • parametry: 12-36kV, 630A
 • rozdzielnica modułowa w izolacji powietrznej
 • wyposażona w rozłącznik SF6
 • pola z wyłącznikiem próżniowym lub SF6
 • modułowa konstrukcja
 • łatwy montaż i rozbudowa
 • zgodna z IEC 62271-200
 • odporna na łuk wewnętrzny
 • wysoka wartość operacji łączeniowych (klasa E3 i M2)
 • możliwość kontroli termowizyjnej (opcja).
Normafix to modułowa rozdzielnica w izolacji powietrznej do zastosowań w sieciach rozdzielczych SN i w obiektach przemysłowych i infrastrukturalnych. Modułowa budowa systemu Normafix zapewnia realizację praktycznie wszystkich potrzeb Zamawiającego. Celki rozdzielnicy są wykonane w całości z blach stalowych pokrytych alucynkiem, zmontowane fabrycznie w gotowe zestawy które mogą być wyposażone w rozłączniki bądź wyłączniki. Wielość dostępnych wariantów pól pozwala na realizację rozdzielnicy według każdego schematu jednoliniowego.


EFACEC FLUOFIX
Rozdzielnica kompaktowa do pracy w sieciach pierścieniowych do wtórnej dystrybucji energii
 • parametry: 12-36kV, 630A
 • rozdzielnica kompaktowa w izolacji SF6
 • pola rozdzielnicy wyposazone w rozłącznik lub wyłacznik próżniowy
 • opracowana zgodnie z IEC 62271-200
 • odporna na warunki atmosferyczne
 • budowa kompaktowa lub modularna
 • odporna na działanie łuku elektrycznego
 • wysolka ilość operacji (klasa E3 i M2)
 • obudowa ze stali nierdzewnej
Rozdzielnica kompaktowa Fluofix do pracy w sieciach pierścieniowych, z pełną izolacją SF6, do zastosowania w sieciach do 36 kV. Budowa modułowa , małe rozmiary i waga pozwalają na łatwy montaż. Bezpieczeństwo obsługi jest zapewnione poprzez konstrukcję I odporność na zmienne warunki pogodowe potwierdzone testami wg obowiązujących norm. Modułowa konstrukcja rozdzielnicy zapewnia możliwość rozbudowy poprzez przyłączanie kolejnych pól/zestawów za pomocą złącz konektorowych i tym samym umożliwia uzyskanie licznych konfiguracji wg wymagań Zamawiającego.


Rozdzielnica pierścieniowa (RMU) w izolacji powietrznej
 • Parametry: 12kV, 630A
 • Wyłączniki próżniowe (630A, 20kA) we wszystkich polach
 • Każda faza izolowana oddzielnie
 • Izolacja powietrzna, bez gazu SF6
 • Przeznaczona do inteligentnych sieci (Smart Grid)
 • Modułowa budowa umożliwia łatwą rozbudowę rozdzielnicy


  AKK-energia
ul.Belgijska 13
91-134 Łódź

akk@akk-energia.pl
Copyright © 2011-2012 AKK-energia